Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d'Estudi de Dansa Sinera o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a Estudi de Dansa Sinera.

 

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 

 

Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts

 

 

Estudi de Dans Sinera no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest lloc web.

 

 

Estudi de Dansa Sinera no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

 

 

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

 

 

Estudi de Dansa Sinera

Enllaços

  • ico4
  • Apdc

Connecta

  •           facebook 48x48
  •           twitter 48x48
  •           instagram 48x48