Mètode RAD

Royal Academy of Dance Qui som ?
El 1920 , cinc de les figures més importants del món de la Dansa Adeline Genée , Tamara Karsavina , Lucia Cormani , Edouard Espinosa i Phillis Bedells , que al seu torn representaven els principals mètodes d'ensenyament del moment , exactament el 31 de Desembre de 1920, van decidir crear una Associació de Professors de Dansa amb l'únic objectiu de "millorar l'estàndard de l'ensenyament del Ballet Clàssic " . Efectivament després de la primera guerra mundial el món de la Dansa es perdia entre falta de mitjans i diversitat d'opinions . Seguint el model de l ' Academie Royal de Danse , fundada a París per Lluís XIV , amb l'objectiu de corregir els múltiples errors que es donaven en la dansa en aquella època , la ROYAL ACADEMY OF DANCE ha actuat en dos sentits : un el anteriorment citat i un altre com a cuidadora de la tècnica fonamental de l'art de la dansa . L'interès principal de la Royal Academy of Dance és que la seva tècnica i el seu tradicional integritat romanguin intactes . El 1928 la Reina Mary va acceptar la invitació de ser la Reial Patrona d'aquesta institució , patronatge que ostenta en l'actualitat la Reina Isabel II . No obstant això , tot i haver nascut al Regne Unit , la Royal Academy of Dance treballa en cinquanta països , és l'organisme reconegut que més alumnes examina al voltant del món , i està mundialment acceptada com un dels més alts nivells en l'ensenyament de la tècnica de la Dansa . Les prioritats de l'Academy no són només mantenir aquests alts nivells , sinó també millorar-los i actualitzar-los. S'ofereixen cursos a professors, tant per als que comencen , com per als que ja estan treballant amb l'Academy . Només d'aquesta manera podem estar segurs que cada un té el tipus de curs que necessita . Els joves estudiants , que representen el futur de la Dansa, han de ser ensenyats correctament i d'acord amb les seves edats . Els cossos encara sense formar dels nens han de protegir del dany que podria causar una mala ensenyament . El sistema de la Royal Academy of Dance és un sistema que posseeix un material d'estudi tangible , vídeos , llibres , llibres de música, teoria , etc. i que salvaguarda els nivells d'ensenyament per a centenars de milers de nens i estudiants que són examinats cada any en els cinquanta països citats .

Estudi de Dansa Sinera

Enllaços

  • ico4
  • Apdc

Connecta

  •           facebook 48x48
  •           twitter 48x48
  •           instagram 48x48