Iniciació a la Dansa

Punt de partida de l´aprenentatge de la dansa.Pensat per alumnes de 3 a 5 anys tenint en comte que el contingut d´aquest curs es treballarà durant dos anys.
Donada l´importància d´aquest primer contacte amb la dansa les classes tindran com a objectiu principal el fet d´obsevar minuciosament a l´alumne a través del seu gest i expressió.
Permetre que l´alumne es mostri com és , com es mou , com interacciona amb companys i professores, és un pilar fonamental per enriquir mica en mica la capacitat motora i de coordinació del petit ballari.
Les característiques principals dels exercicis pautats per aquest curs son:
    -Utilització de seqüències imaginatives.
    -Diferenciació de diversos ritmes musicals mitjançant el cos (tènica Dalcroze)
    -Improvització
    -Treball de grup a través de dinàmiques de joc.
En plena descoberta i presa de consciència del propi esquema corporal, la dansa actuarà com a eina dinamitzadora d´aquest procés, i poc a poc anirà afiançant al llarg dels anys aquest autoconeixement tan necessari en el procès vital de cadascu de nosaltres.

dansainicia

Estudi de Dansa Sinera

Enllaços

  • ico4
  • Apdc

Connecta

  •           facebook 48x48
  •           twitter 48x48
  •           instagram 48x48